Vyhlašujeme Bestiální fotosoutěž

Máte v zahradním jezírku labuť? Krmíte oknem z obýváku draka? Budí vás ráno lev nebo vám na půdě bdí moudrá sova? Vyfoťte se s těmito symboly a vyhrajte některou z lákavých cen. Nakladatelství Fortna pro vás připravilo fotosoutěž, které se může zúčastnit úplně každý. Přečtěte si pravidla a odneste si ze slavnostního ceremoniálu na Fénixconu třeba Labutí strážkyni tajemství, kam vás srdce táhne nejvíce, nebo Hejno sovích průvodkyň, které vám ukážou cestu ke ztracenému pokladu/zlatému dolu/zapomenutému hrobu.

 

„Bestiální fotosoutěž“ – pravidla

 1. Organizátor soutěže a soutěžní období

 

Organizátor spotřebitelské soutěže je Nakladatelství Fortna, sídlem: Prokopa Holého 1332/2b, IČ: 26622203. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v období 1. 7. 2018 až 31. 10. 2018 a je zveřejněna na internetových stránkách.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

 

 2. Účast v soutěži

Účastník soutěže odešle svou fotografii na adresu efortna@seznam.cz. Předmět emailu je „FOTOSOUTĚŽ“. Do emailu vyplní také své celé jméno, adresu, telefonický či emailový kontakt. Tímto získává nárok na zařazení do soutěže.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:

 • Fotografie by měla originálně znázorňovat název některé z knih: „Žena se lvem“, „Žena se sovou“, Žena s drakem“ či „Žena s labutí“.
 • Na fotografii musí být žena (tj. osoba ženského pohlaví starší 15 let) a jeden z následujících symbolů: lev, sova, drak nebo labuť. Může se jednat o živé zvíře, obraz, sochu či jiné znázornění daných tvorů.
 • Fotografie musí být v odpovídající technické kvalitě, nesmí být výrazně rozmazané, tmavé či naopak světlé.
 • Minimální velikost fotografií je 800×600 pixelů. Maximální velikost souboru je 5MB. Možné formáty jsou jpg, jpeg, png a bmp.
 • Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

Organizátor vyhodnotí a postoupí dále pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria. Soutěže se může konkrétní účastník zúčastnit pouze jednou a s jednou fotografií.

 

3. Hodnocení a kontaktování výherců

První kolo hlasování bude probíhat hned po ukončení termínu pro dodání fotografií a účastnit se ho bude odborná porota sestavená z členů nakladatelství a dalších odborníků.

Fotografie, které projdou prvním kolem hodnocení odbornou porotou, budou vystaveny na facebookové stránce Nakladatelství Fortna. Zde bude hlasování pro vítěznou fotku veřejné a zúčastnit se ho mohou přátelé a další lidé na Facebooku. Hlasování bude probíhat pomocí tlačítka „Like“/„To se mi líbí“ a bude trvat od 5. 11. 2018 do ukončení soutěže 25. 11. 2018.

Fotografie, které budou mít nejvíce „Like“/„To se mi líbí“, vyhrávají. Soutěžící jsou o výhře informováni emailem, případně pomocí sms, po skončení soutěže. Jejich jména a výherní fotografie budou také zveřejněny na facebookových stránkách Nakladatelství Fortna.

 

 4. Ceny

Porota může udělit celkem 6 cen: jedno 1. místo, 2 druhá místa a 3 třetí místa. Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny:

 • 1. místo – sada knih Lehkého fantazijna (tj. 4 svazky antologie: Žena se lvem, Žena se sovou, Žena s drakem, Žena s labutí) + hodnotná kovová záložka Pandora + hlavní cena Labutí strážkyně tajemství, kam vás srdce táhne nejvíce + upomínkové předměty s motivem labutí
 • 2. místo – sada knih Lehkého fantazijna (tj. 4 svazky antologie: Žena se lvem, Žena se sovou, Žena s drakem, Žena s labutí) + hodnotná kovová záložka Pandora + Kouzelné dračí kameny/elegantní kravaty, co vás promění ve lvy salónů.
 • 3. místo – sada knih Lehkého fantazijna (tj. 4 svazky antologie: Žena se lvem, Žena se sovou, Žena s drakem, Žena s labutí) + hodnotná kovová záložka Pandora + Soví průvodkyně, které vám ukážou cestu ke ztracenému pokladu/zlatému dolu/zapomenutému hrobu + upomínkové dárky nakladatelství s motivem sovy.
 • Ostatní zúčastnění, kteří splní pravidla soutěže – 10% časově omezená sleva na nákup v e-shopu Nakladatelství Fortna
 • Ocenění odborné poroty za nejoriginálnější fotografii – krabička na výkladové karty, upomínkové předměty s motivem labutě/sovy/draka/lva.

Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než jaká mu bude podle soutěžních pravidel vydána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti.

Předání výher proběhne po ukončení soutěže a vyhlášení výherců, a to osobně na Fénixconu (setkání fanoušků fantastiky v Brně v termínu 1.-2. 12. 2018). Po domluvě s výherci lze výhry předat přes Českou poštu či jiného dopravce.

 

5.Všeobecná ustanovení

 • Do soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie nebo hlasy mimo dobu trvání soutěže.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní snímky zveřejnit v reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor pořadateli bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení.
 • Pořadatel je oprávněn zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.
 • E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
 • Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.
 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR a SR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a osoby jim blízké.
 • Organizátor si rovněž vyhrazuje právo z hlasování vyloučit facebookové profily, které byly zjevně vytvořeny jednorázově za účelem manipulace s hlasy.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Rozesílání výher bude probíhat osobním předáním, přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu ve Slovenské republice nebo jinak po domluvě s výherci.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek vlivy, které nemůže sám ovlivnit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
 • Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla.
 • Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
 • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

 6. Ochrana osobní údajů

 • Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Pořadatel přijal veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.
 • Přihlášením do soutěže dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas Nakladatelství Fortna, jakožto správci vašich osobních údajů, se zpracováním vámi poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v pravidlech soutěže, a to za účelem vyhodnocení soutěže.
 • Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených organizátorem soutěže.
 • Tento souhlas udělujete na dobu 5 let. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.
 • Uvedením emailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení Nakladatelství Fortna dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační společnosti.
Zatím žádné komentáře.

Napsat komentář

Zásady ochrany osobních údajů

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.