Pro autor(k)y

Pokud byste chtěli u nás něco publikovat, berte prosím v potaz:

 1. Primárně přijímáme rukopisy autorů a autorek, s nimiž jsme již dříve spolupracovali na některém z projektů.
 2. Pro autory a autorky mimo tento okruh platí tato pravidla:
  • přečtěte si poslání (zaměření) nakladatelství a sebekriticky zhodnoťte, zda Vaše dílo do tohoto rámce spadá, a neposílejte nic naslepo;
  • rukopisy zasílejte e-mailem ve formátu word, rtf nebo pdf v českém jazyce;
  • není rozhodující, zda zašlete rukopis celý nebo ukázku/ukázky, opatřený grafickými prvky či nikoliv;
  • do průvodního dopisu uveďte své dosavadní literární zkušenosti či aktivity, účasti v soutěžích, doporučení apod.
  • chcete-li proces posuzování rukopisu urychlit, přiložte také synopsi (anotaci) v rozsahu 2000-2500 znaků;
  • nezapomeňte uvést, jakým způsobem se chcete či můžete podílet na propagaci a finančních nákladech, zda máte vlastní ilustrace, příp. zda se zajímáte o vydání v režimu „print on demand“, jelikož jsme neziskové nakladatelství a fungujeme na nekomerčním principu;
 3. Nakladatelství si vyhrazuje na vyjádření k rukopisu lhůtu 90 dnů.
 4. Nakladatelství si vyhrazuje právo nevyžádané rukopisy nečíst, nevracet nebo nehodnotit (nekonzultovat). To platí také v případě, že rukopis nemá odpovídající gramatickou úroveň.